Zadaj hľadaný výraz

MGBIZ info
mmagyar@mgbiz.sk

MGBIZ objednávky
objednavky@mgbiz.sk

MGBIZ marketing
gpikovska@mgbiz.sk

 

 

Služby zákazníkom:

 

MGBIZinfo:

gpikovska@mgbiz.sk

 

MGBIZobjednávky:

objednavky@mgbiz.sk

           

Fakturačné údaje:

MGBIZ, s.r.o.

Puškinova 12

052 01 Spišská Nová Ves

IČO:   44466803

DIČ:   2022711229

IČDPH: SK2022711229

Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Košice I., oddiel: Sro, Vložka číslo 22728/V

 číslo účtu: 0523977507/0900

tel.:     0903 496 017